Blanda drops

Spørsmål 1 av 20     Poeng: 100
I hvilket kortspill er en benevnelse enten en farge eller grand, og er rangert fra kløver, ruter, hjerter, spar til grand.
Del på 
© sten@dueland.com