Blanda utfordring

Spørsmål 1 av 20     Poeng: 100
Noen mener at olje- og gassindustrien bør legges ned, mens andre ikke synes det er noen god ide. Hvor stor del av statens direkte inntekter kommer fra olje og gass?
Del på 
© sten@dueland.com