Sten Dueland
(Her vil det komme en side som viser bilder av forskjellige typer rammer, men den er ikke helt klar enda.)